Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 317/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Poprowadzą świetlice opiekuńczo-wychowawcze

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 316/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku...

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Klubu Abstynenta

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 315/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku, został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku...

Aktywne społeczeństwo

Zachęcamy żagańskie organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw...

Otwarty konkurs ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzeniem Nr 289/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarządzeniem Nr 280/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej...

Konkurs ofert na prowadzenie Klubu Abstynenta

Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 271/2015 z dnia 18 listopada ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Informujemy, że w dniach 11.11.2015 - 17.11.2015 zostały przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim...

Trwają konsultacje uchwał

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz...