Konkurs ofert na prowadzenie Klubu Abstynenta

Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 271/2015 z dnia 18 listopada ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Informujemy, że w dniach 11.11.2015 - 17.11.2015 zostały przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim...

Trwają konsultacje uchwał

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 242/2015 z dnia 26 października 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania...

Niech nadzieja rozkwitnie na wiosnę!

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do akcji jesiennej „Pola Nadziei” dla Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach. Akcja ta ma charakter ogólnopolski, natomiast...

Ruszył Żagański Tydzień Seniora

Od dzisiaj do niedzieli świętujemy Żagański Tydzień Seniora. W trakcie kolejnych dni odbędzie się wiele imprez, koncertów i spotkań, których nie można przegapić. Obchody...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w...

Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie...