Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Fundusz regionalny dla organizacji pozarządowych

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 345/2020 z 15 grudnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

Otwarty konkurs ofert – usługi opiekuńcze 2021

Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 332/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...
konsultacje

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informujemy, że w dniach 10.11.2020r. - 17.11.2020 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami...

Konkurs uzupełniający usługi opiekuńcze rozstrzygnięty

Informujemy, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz...

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dotuje małe projekty „4×3 – prosta sprawa!”

W ramach naboru można uzyskać dotację na małe projekty polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej (max. 3.000 zł), które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą...

Grant na działania turystyczne i kulturalne

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 178/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

“Zielona Ławeczka” szansą na zielone podwórko

W imieniu Fundacji BOŚ zapraszamy do udziału w VI już edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"! Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na...