Plakat Bitwa Regionów 2021

Konkurs kulinarny “Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą "Bitwy Regionów". Jest to już czwarta edycja konkursu kulinarnego...
Informacja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej

Wojewoda Lubuski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi...
Informacja

Lubuskie otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w zakresie kultury i turystyki. Na realizację pierwszego z nich przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł....

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Informujemy, że Zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 17 marca 2021 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania...
Program grantowy

Program “Aktywni obywatele” skierowany do organizacji pozarządowych

Rusza program granotwy „Aktywni Obywatele" Fundusz Regionalny skierowany do organizacji pozarządowych, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań. W jego ramach...
Ankietavideo

Pomysły na Żagań według organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021-2026 przygotowaliśmy ankietę...
Spotkanie w sprawie jakości powietrza

Kontrola i podnoszenie jakości powietrza w mieście

Żagań posiada stały czujnik pomiaru jakości powietrza, który umieszczony jest na wieży Ratusza. Z inicjatywy stowarzyszenia "Realna Alternatywa" Lubuski Alarm Smogowy dokonał objazdowego pomiaru...
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w...

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania...
Informacja

Środki na wsparcie organizacji obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju...

Trzecia edycja programu “Wspólnie dla regionu”

Fundacja Lafarge po raz trzecie zaprasza do udziału w programie grantowym „Wspólnie dla regionu”, w ramach którego kwotą od 3 000 do 15 000...