Trwają prace remontowe Pałacu Książęcego

Trwają prace remontowe związane z elementami zewnętrznymi Pałacu Książęcego - remont kominów oraz naprawa elewacji. Działania podejmowane są w ramach projektu pn.: „Zachowanie i...

Rewitalizacja parkowych fontann

Niestety wydłuży się termin realizacji projektu pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na...
Konferencja prasowa na temat fontann i miejskich inwestycji

O projekcie pałacowym, nowym przedszkolu, złożonych wnioskach o kolejne środki dla...

21 września burmistrz Andrzej Katarzyniec zwołał konferencję prasową, aby za pośrednictwem lokalnych mediów poinformować mieszkańców o postępie prac w zakresie budowy miejskiego przedszkola przy...

Dzięki unijnym środkom zwiększamy dostępność Zespołu Parkowo-Pałacowego

Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który...

W trosce o dziedzictwo kulturowe Żagania

Żagański Pałac Książęcy został wybudowany na miejscu trzynastowiecznego zamku książęcego, zniszczonego w 1495 roku. Ostateczną bryłę – wielkiego trójskrzydłowego gmachu – nadano mu w...

Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i...

Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt z funduszy unijnych pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu...