Konsultacje projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu “Bory Dolnośląskie”

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego publikujemy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Bory Dolnośląskie". Przystąpiono do prac polegających na...

ZGM od dzisiaj w nowej siedzibie na ulicy Kolejowej 88

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu informuje, że od dzisiaj (18 czerwca 2019 roku) wszystkie biura przeniesione zostały do nowej siedziby przy ulicy Kolejowej 88....

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żagań o statusie miejskim do udziału w projekcie z zakresu promocji gospodarczej realizowanym wspólnie z...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych przypominamy o zmianie organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Żaganiu.W dniach od 29 października (od...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, iż w dniu 31.03.2017 roku do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju piłki ręcznej dla młodzieży” złożona...

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzeniem nr 255/2018 z16 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących...

Zaprzysiężono nową Radę Miasta Żagania

1 grudnia odbyła się I sesja VII kadencji Rady Miasta Żagań. W Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego zaprzysiężono 20 nowo wybranych radnych naszego miasta....

Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

Mieszkańcy Żagania wybrali inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach przyszłorocznego budżetu. Burmistrz Daniel Marchewka zdecydował, że aż 4 spośród najwyżej ocenionych...