Uchwała nr 71 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 71 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012...

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012 rok z dnia 28 września 2012 roku.

Uchwała nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla...

Uchwała nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży...

Uchwała nr 66 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 66 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w...

Uchwała nr 68 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 68 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w razie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania...

Uchwała nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Żagań...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Żagań o statusie...

Uchwała nr 70 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 70 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rada Miasta Żagań nr XXXVI/159/2008 z...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.