Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Zarządzenie Nr 47/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

15 maja 2014 – LIX Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

Absolutorium dla burmistrza

Podczas sesji Rady Miasta, która miała miejsce w środę 25. 06. 2014 r. w żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się między innymi głosowanie nad...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania składów stałych...

Projekt uchwały w sprawie powołania składów stałych Komisji Rady Miasta Żagań

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wysokości i...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na...

25 czerwca 2014 – projekt deklaracji Rady Miasta Żagań w sprawie...

Projekt deklaracji Rady Miasta Żagań w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego...

Projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

15 maja 2014 – projekt uchwały w sprawie: obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej...

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/123/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania budynków...