29 marca 2013 – projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2013

29 marca 2013 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/104/2012 Rady...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/104/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług...

29 marca 2013 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na...

29 marca 2013 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-2024

29 marca 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Konkurs rozstrzygnięty

Zarządzenie Nr 80/2013Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Żagańz dnia 21 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w...

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim - wraz z załącznikami

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statucie miejskim

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania aktywności seniorów - wraz z załącznikiem

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych - wraz z załącznikiem