Sesja Rady Miasta

27 marca 2015 – projekty uchwał na VII sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej...

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/122/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statusie miejskim na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu polityki społecznej,...

Uchwała nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży...

7 lutego 2014 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji...

Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Żagań

Radni “za” burmistrzem

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Żagań radni przyjęli przedłożony przez burmistrza projekt budżetu na rok 2014. Budżet przegłosowano prawie jednogłośnie....

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących...

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań

15 maja 2014 – LIX Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....