16 maja 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLVI/151/2009...

16 maja 2013 roku - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLVI/151/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu...

16 maja 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIX/171/2009...

16 maja 2013 roku - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIX/171/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany...

Konkurs na wypoczynek letni ogłoszony!

Zarządzenie Nr 110/2013Pełniącej funkcję Burmistrza Miasta Żagańz dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r....

Konsultcje zakończone!

Uprzejmie informujemy, że konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. ...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/100/2012...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/100/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia programu...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie programu opieki...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,położonej w...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...