27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej

Konkurs ofert na Prowadzenie Klubu Abstynenta rozstrzygnięty!

Zarządzenie Nr 345/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w...
Drewno opałowe

Drewno opałowe na sprzedaż

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada do sprzedania drewno opałowe, pochodzące z wycinki drzew (różnego gatunku). Cena za 1 m3, zgodnie z zarządzeniem nr...

29 sierpnia 2013 – projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i...

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014-2025

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie : powołania Komisji...

Projekt uchwały w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta...

Zarządzenie Nr 301/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014...

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej na rok...

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej...

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim