Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub...

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta

W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...

Sesja już w piątek

Kolejna sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się już w piątek 25 października w Sali Kurlandzkiej o godz. 11. 00. W porządku obrad...

Zapraszamy na podsumowanie projektu ekologicznego

Zapraszamy na Punkt Kulminacyjny projektu „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”. Posumowanie projektu odbędzie się 21...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

Rewitalizacja – kolejne umowy podpisane

24. kwietnia - podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Żagań - burmistrz Daniel Marchewka wraz z prezesem ŻTBS Andrzejem Pilimonem oraz inwestorami podpisali kolejne...

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie dokonania...

Projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość Skarbu Państwa.

18 lipca 2014 – LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst...

11 grudnia 2014 – projekty uchwał na III sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem...