XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 11 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie zmiany...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

65 Sesja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań - wyjątkowa również ze względu na jabłkową oprawę. Radni Miasta Żagań oraz Burmistrz...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2014 r.

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub...

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta

W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania...

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....