Rewitalizacja – kolejne umowy podpisane

24. kwietnia - podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Żagań - burmistrz Daniel Marchewka wraz z prezesem ŻTBS Andrzejem Pilimonem oraz inwestorami podpisali kolejne...

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie dokonania...

Projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość Skarbu Państwa.

Sesja już w piątek

Kolejna sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się już w piątek 25 października w Sali Kurlandzkiej o godz. 11. 00. W porządku obrad...

18 lipca 2014 – LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst...

11 grudnia 2014 – projekty uchwał na III sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem...
Komunikat

PGNiG wstrzymuje obsługę klienta w żagańskim punkcie z uwagi na pandemię

PGNiG Sp. z o.o. informuje, że w związku z większą liczbą zachorowań, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracownika wstrzymana zostaje do odwołania obsługa...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji...

Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2014 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
Komunikat

Raport o stanie gminy za rok 2022

Działając na podstawie art.28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2023 poz.40 ze zm.) Burmistrz Miasta Żagań publikuje...

15 maja 2014 – projekt uchwały w sprawie: utworzenia spółki z...

Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego