25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie „Budżetu obywatelskiego” Miasta...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

29 marca 2013 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-2024
Żaganny

Utrudnienia na Żaganny – wymiana oświetlenia

Szanowni mieszkańcy, W dniach 28-30 kwietnia 2021 roku firma Enea Oświetlenie  z Zielonej Góry będzie prowadziła prace związane z wymianą słupów i opraw oświetlenia ulicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego...

Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w...

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
Komunikat

31 maja urząd nieczynny

Informujemy, że 31 maja Urząd Miasta Żagań będzie nieczynny. Zapraszamy ponownie w poniedziałek 3 czerwca 2024 roku o godzinie 7.30.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że w dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2023 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego...

Doświetliliśmy przejścia dla pieszych na ulicy Żaganny

Zakończyliśmy właśnie realizację projektu budowy doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Żaganny w Żaganiu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość projektu wyniosła 52...