Wyniki wyborów 2010

Wybory do Rady Miasta ŻagańOddział 1. Dane ogólne1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych. 2. ...

Przeprowadzka w Urzędzie Miasta Żagań

Urząd Miasta Żagań uprzejmie informuje o trwającej przeprowadzce Wydziału Spraw Obywatelskich z Pałacu Książęcego do siedziby Urzędu przy Placu Słowiańskim 17. Nowe siedziby...

Odpowiadamy mieszkańcom

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi komunikatów, jakie pojawiły się dzisiaj na tablicach ogłoszeniowych w Żaganiu informujemy, że treść w nich zawarta jest...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego...

Zarządzenie Nr 268/2012Burmistrza Miasta Żagańz dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania...

Uchwała Nr XXIX/82/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012...

Uchwała Nr XXIX/82/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012...

To była dłuuuuga sesja

Sesja tego dnia (29 października) została zwołana na godzinę 14:00. Nie trudno było przewidzieć, że zakończy się późnym wieczorem. Biorąc pod uwagę...

Konsultacje projektu uchwały

W związku z ustawowym obowiązkiem informujemy, że od 25 do 31 października 2012 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących...

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych...

Uchwała nr 65 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 65 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze...