URZĄD MIASTA
Plac Słowiański 17 68-100 Żagań
Telefon (+48 68) 477 10 40 | 477 10 50
Fax (+48 68) 477 10 17
NIP: 924-10-00-673
REGON: 000526794

GŁÓWNE KONTO BANKOWE:
Urząd Miasta Żagań 68-100 Żagań
Rachunek: Santander Bank Polska S.A. O/Żagań 66 1090 2558 0000 0006 4000 0100

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ
Tel: (+48 68) 477 10 40, 477 10 50 (sekretariat)
Fax: (+48 68) 477 10 17
e-mail: info@um.zagan.pl
SEKRETARZ MIASTA
Tel: (+48 68) 477 10 50
Fax: (+48 68) 477 10 17
e-mail: info@um.zagan.pl
SKARBNIK MIASTA
Tel: (+48 68) 477 10 50
Fax: (+48 68) 477 10 17
e-mail: info@um.zagan.pl

DANE TELEADRESOWE

Centrala/Sekretariat
68 477 10 40
68 477 10 50
FAX
68 477 10 17
Wydział Księgowości
Naczelnik Wydziału Księgowości
(Izabela Nowakowska)
68 477 10 14
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Agata Wołkow, Joanna Szkudlarek, Marta Krzewińska)
68 477 10 23
Należności z tytułu: dzierżawy gruntu, użytkowanie wieczyste, rata za wykup, opłata pasa drogowego, wystawianie faktur
(Magdalena Wiatr, Justyna Sufin)
68 477 10 13
Wydział Podatków i Opłat
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
(Małgorzata Dołęgowska)
68 477 10 22
Złożenie i zmiana informacji podatkowej
(Małgorzata Dołęgowska, Małgorzata Hubica, Anna Maksymiuk, Paula Malepszak)
68 477 10 22
Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu i posiadanie psa
(Iwona Bogumił)
68 477 10 44
Złożenie i zmiana deklaracji od środków transportu, opłata skarbowa
(Katarzyna Marzec)
68 477 10 44
Wydział Świadczeń Społecznych
Naczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych
(Joanna Kryłat-Stróżyk)
68 477 10 82
Zaświadczenie “czyste powietrze”, świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
(Małgorzata Chodań–Sokołowska)
68 477 10 66
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(Adriana Szczęsna, Marzena Tymczyszn)
68 477 10 03
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia socjalne
(Daria Nowak-Marchewka, Anna Zagól)
68 477 10 80
Świadczenia rodzinne oraz zapomogi
(Alicja Borkowska, Monika Koteczka, Małgorzata Kubiszewska)
68 477 10 81
Punkt Podawczy Wydziału Świadczeń Społecznych
(Aleksandra Klim)
68 477 10 84
Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie odpisów
(Elżbieta Makowska–Woś, Alicja Wawer)
68 477 10 65
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
(Karolina Kasprzak)
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
(Beata Dumin)
68 477 10 67
68 477 10 64
Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
(Katarzyna Fidik)
68 477 10 56
Dowody osobiste
(Marzena Glanc, Barbara Podkowa)
68 477 10 57
Ewidencja ludności i rejestr wyborców
(Joanna Muzyka-Drozdek, Ilona Szczęsna)
68 477 10 58
Działalność gospodarcza i licencje na taksówki
(Milena Magiera)
68 477 10 59
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wymeldowania administracyjne
(Anna Zakrzewska)
68 477 10 54
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
(Roman Ciszewski)
68 477 10 39
Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
(Krzysztof Kamień)
68 477 10 35
Sprzedaż lokali i nieruchomości, wieczyste użytkowania, ewidencja przydziału mieszkań
(Anna Yurkov)
68 477 10 42
Pozwolenia na wycinkę drzew, cmentarnictwo wojenne i cmentarze komunalne, utrzymanie terenów zieleni miejskiej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami
(Katarzyna Tusińska)
68 477 10 20
Numeracja nieruchomości i podziały geodezyjne
(Tomasz Jakimczuk)
68 477 10 21
Dzierżawa gruntów miejskich oraz zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy
(Agnieszka Jabłońska)
68 477 10 36
Ochrona środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna
(Magdalena Firka, Magdalena Matyja)
68 477 10 29
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
(Agnieszka Fedorowicz)
68 477 10 45
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
(Małgorzata Sadowska)
68 477 10 41
Realizacja inwestycji miejskich
(Monika Górniak, Małgorzata Ślebioda)
68 477 10 41
68 477 10 16
Oświetlenie ulic
(Artur Dobrzański)
68 477 10 19
Utrzymanie nawierzchni dróg i chodników
(Joanna Błaszczak)
68 477 10 38
Zajęcie pasa drogowego
(Karolina Szudrowicz-Krych)
68 477 10 48
Komunikacja miejska, wypisy i wyrysy z planów miejscowych
(Małgorzata Sawicka)
68 477 10 48
Biuro Architektury: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych
(Anna Błaszczyk)
68 477 10 41
Wydział Oświaty
Naczelnik Wydziału Oświaty
(Mariusz Krugły)
68 477 10 43
Oświata
(Dorota Trela, Joanna Wójcik)
68 477 10 18
68 477 10 27
Wydział Administracyjno-Prawny
Biuro Zamówień Publicznych
(Janina Chłostowska)
68 477 10 09
Rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy
68 477 10 55
Wydział Kultury, Sportu i Promocji
Kultura, sport
(Kinga Komar – naczelnik wydziału)
68 477 10 28
Promocja miasta, współpraca międzynarodowa
(Katarzyna Boryna)
68 477 10 26
Turystyka, oferty inwestycyjne
(Adrianna Andzel)
68 477 10 68
Wydział Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi
(Magdalena Augustyniak – naczelnik wydziału)
(Krzysztof Jurek, Aleksandra Sibiga–Zenkner)
68 477 10 06
68 477 10 07
Straż Miejska
Ochrona spokoju i porządku publicznego, opłaty parkingowe
68 477 10 70
Sprawy wojskowe, zagrożenia kryzysowe, imprezy masowe
(Dorota Paluch)
68 477 10 05

 

URZĄD MIASTA

Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek: 7:30 – 17:00
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

 

KASA

Poniedziałek: 8:00 – 12:00
Wtorek: 8:00 – 12:00
Środa: 8:00 – 12:00
Czwartek: 8:00 – 12:00
Piątek: 8:00 – 12:00

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH/ WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH/ URZĄD STANU CYWILNEGO

Poniedziałek: 7:30 – 14:30
Wtorek: 7:30 – 17:00 przerwa 14:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 14:30
Czwartek: 7:30 – 14:30
Piątek: 7:30 – 13:30