Zdecyduj na co zostanie przeznaczona cześć budżetu miasta! Dowiedz się więcej na temat budżetu obywatelskiego.

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydać część budżetu miejskiego. Bądź świadomy podejmowanych przez siebie decyzji, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami. Zapraszamy do zapoznania się z bazą najczęściej zadawanych pytań z zakresu budżetu obywatelskiego:

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski jest częścią budżetu miasta, o wykorzystaniu którego decydują mieszkańcy miasta. Budżet obywatelski nazywany jest również budżetem partycypacyjnym.

Ile wynosi budżet na 2016 rok i jak jest podzielony?

Pula środków, jakie zostaną przeznaczone na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Żagań w 2016 roku wyniesie 500.000zł. Wartość jednego zadania w budżecie obywatelskim nie może przekroczyć 50% puli środków, o której mowa powyżej.

Kto może zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, w jaki sposób i kiedy?

Zadanie, które może zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żagania posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Żagań, a także a także organizacje pozarządowe działające na terenie Żagania. Warunkiem zgłoszenia zadania jest poprawne wypełnienie formularza wraz z załączoną listą 15 osób, które popierają dany projekt.

Czego mogą dotyczyć zgłaszane projekty?

Proponowane projekty mogą dotyczyć zadań, które będą realizowane na terenach będących wyłączną własnością Gminy Żagań o statusie miejskim ( z wyłączeniem m.in terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów zamkniętych, własności indywidualnej).

Gdzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz z propozycją zadania w ramach budżetu obywatelskiego?

Formularz zgłoszeniowy zadania można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań (kliknij tutaj). Można go również otrzymać bezpośrednio w siedzibie UM, przy Pl. Słowiańskim 17. Wypełniony wniosek należy przekazać osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Żagań (68-100 Żagań, Pl. Słowiański 17), z dopiskiem “Budżet obywatelski”. Można również wypełniony wniosek, po uprzednim zeskanowaniu przesłać na adres poczty elektronicznej: budzet_obywatelski@um.zagan.pl.

Do kiedy mogę zgłosić własną propozycję projektu?

Wypełnione wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2015 roku.

Kiedy odbędzie się głosowanie na poszczególne zadania w ramach budżetu obywatelskiego?

Głosowanie potrwa od 30 września do 10 października 2015 roku.

Kto może wziąć udział w głosowaniu na wybrane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego?

Na wybrane zadanie mogą głosować wszyscy mieszkańcy Żagania.

Czy aby móc zagłosować na wybrane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego muszę posiadać meldunek w Żaganiu?

Aby zagłosować na wybrane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego trzeba być mieszkańcem Żagania. Meldunek nie jest wymagany.

Co stanie się z projektem, w którym podano niewłaściwą, szacunkową kwotę realizacji przedsięwzięcia?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy zadania skoryguje nieprawidłowo wyliczone koszty szacunkowe.

Czy jest możliwość uzupełnienia wniosku po jego odrzuceniu?

Nie ma takiej możliwości. Na uzupełnianie wniosku jest czas w fazie jego formalnej i merytorycznej analizy.

Jakie projekty NIE mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego 2016 nie mogą być realizowane zadania:

  • których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przewidzianych dla projektu ogólnomiejskiego;
  • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
  • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi itp.
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
  • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

Jakie kryteria musi spełni projekt, który wygra?

Projekty z największą liczbą oddanych głosów zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Żagań, który wprowadzi je do projektu budżetu Gminy Żagań o statusie Miejskim na 2016 rok.

Gdzie mogę uzyskać szczegółowych informacji na temat budżetu obywatelskiego?

Więcej na temat budżetu obywatelskiego można przeczytać na podstronie Informacje.

Publikacja pochodzi z serwisu Instytut Obywatelski.