ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Masz pomysł? Zgłoś go w projekcie. Można to zrobić internetowo, osobiście lub tradycyjną pocztą. Zapraszamy również do udziału w debatach, w trakcie których przedstawione będą najważniejsze lokalne inwestycje oraz możliwości współpracy z radami osiedli. Informacje na temat terminów debat dostępne będą w kalendarzu wydarzeń.

Budżet obywatelski realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie oraz statusie. Zachęcamy również zapoznać się z głównymi założeniami budżetu obywatelskiego. Do najważniejszych założeń należą:

  • możliwość zgłaszania przez mieszkańców propozycji zadań, które ich zdaniem wymagają realizacji (propozycje wydatków);
  • jednoznaczne określenie puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski;
  • precyzyjna wycena projektów ( w miarę możliwości);
  • organizacja debat i spotkań publicznych;
  • odrzucanie projektów przez urzędników jedynie z powodów formalno – prawnych, a nie merytorycznych;
  • wybieranie projektów przez mieszkańców;
  • głosowanie na poszczególne projekty wyłącznie przez uprawnionych do tego mieszkańców;
  • realizowanie wybranych projektów;

Co się zmieniło w stosunku do roku ubiegłego? Żagański Budżet Obywatelski 2016 to konsultacje, w ramach których mieszkańcy będą mogli zadecydować o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego. Koszt całościowy jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 250.000 złotych (co stanowi 50% całościowego budżetu). Dlatego prosimy o szczegółową weryfikację kosztorysu. Pomocą w tej kwestii mogą służyć merytoryczne oddziały Urzędu Miasta.