FUNDUSZE UE

Miasto zaraz po ogłoszeniu prognoz finansowych UE na lata 2007 – 2013 ubiegało się o wsparcie swoich planów inwestycyjnych środkami europejskimi. Starania te okazały się na tyle skuteczne, że obecnie w Żaganiu zrealizowane są inwestycje, które bez dofinansowania nie zostałyby zrealizowane.

Poniżej przedstawiono najważniejsze inwestycje infrastrukturalne miasta wykonane, bądź będące w fazie realizacji, wraz z kwotą uzyskanego dofinansowania. Należy zauważyć, że inwestycje w Żaganiu prowadzone przez Urząd Miasta, a także spółki miejskie, pozwoliły utrzymać wiele dotychczasowych miejsc pracy, a także przyczyniły się do powstania nowych etatów.

Inwestycje infrastrukturalne w mieście realizowane przy współudziale środków zewnętrznych – 84 mln zł to między innymi:

  • Modernizacja pałacyku przy ulicy Jana Pawła II,
  • Modernizacja Pałacu Książęcego
  • Modernizacja wieży kościoła poewangelickiego (widokowa)
  • Budowa placu zabaw przy bulwarze
  • Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Arena

Dzięki zrealizowanym inwestycjom w mieście zostało utworzonych kilkadziesiąt miejsc pracy. Żagań staje się bardziej atrakcyjny pod względem gospodarczym, społecznym i turystycznym.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat realizowanych projektów – inwestycje miejskie.