Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Do realizacji...

Zacznij od pomysłu

Lokalne organizacje i społecznicy z Żagania po raz drugi mogą uzyskać 5 tysięcy złotych na swoje projekty. Tesco wraz z Fundacją Tesco Dzieciom zaprasza...

Konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 238/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w...

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 241/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej...

Konkurs ofert na prowadzenie klubu abstynenta

Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 237/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w...

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że w dniach 5 - 14.11.2016 roku odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami...

Wesprzyj zbiórkę żywności

Polacy bardzo chcą dzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Dlatego tak bardzo potrzeba wolontariuszy, którzy w tym pomogą. Co można zrobić w kilka osób? Zgłosić...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Informujemy, iż w dniach 5-14 listopada br. odbędą się konsultacje Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi...

Gotowi na zmiany

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta na spotkanie, które 3 listopada br. odbędzie się w sali...

Oferta UKS “CZARNI” Żagań

Informujemy, iż w dniu 10.10.2016 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Współzawodnictwo sportowe w lokalnych i regionalnych imprezach...