REGULAMIN SERWISU

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Urzędu Miasta w Żaganiu, którego właścicielem jest Gmina Żagań o Statusie Miejskim – Urząd Miasta w Żaganiu.

1. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści stron internetowych Urzędu Miasta w Żaganiu są chronione prawem autorskim. Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

b) Treści zaprezentowane w serwisie pochodzą z takich źródeł jak: książki, albumy i publikacje, których wydanie było finansowane przez Gminę Żagań o Statusie Miejskim oraz ze stron internetowych należących do Spółek Miejskich.

c) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Gminy o Statusie Miejskim – Urzędu Miasta w Żaganiu lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących tj. spółki i instytucje miejskie.

d) Zdjęcia wykorzystane w serwisie przedstawiające miasto Żagań lub okolice są autorstwa Pana Adama Żyworonka oraz Pana Jana Mazura.

e) Zdjęcia wykorzystane w serwisie nieprzedstawiające miasta Żagań pochodzą z serwisu stockowego fotolia.pl lub pexels.com.

f) Zarówno znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Urzędu Miasta w Żaganiu podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody; herb Miasta należy do kategorii symboli Miasta, zatem podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym oraz wiąże się z korzystaniem z tego dobra prawnego nie prowadząc do jego używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek przez co podlega udostępnieniu zgodnie z treścią art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie własności przemysłowej.

2. Zasady korzystania z serwisu

a) Informacje zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta w Żaganiu mają wyłącznie charakter informacyjny.

b) Właściciel serwisu Urzędu Miasta w Żaganiu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany lub uzupełniania informacji, lub danych zawartych na stronach WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

3. Odpowiedzialność

Właściciel serwisu Urzędu Miasta w Żaganiu dokłada starań, aby zawarte na stronach WWW informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność,  kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. Urzędu Miasta w Żaganiu nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

4. Informacje o plikach Cookies

W czasie odwiedzin stron Urzędu Miasta w Żaganiu, może się zdarzyć, że przekażemy na Państwa komputer informację w formie plików “Cookie”, które pomagają nam rozpoznać go automatycznie przy Państwa kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają nam np., dopasowywanie naszej strony do Państwa zainteresowań itp. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na to, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer, proszę nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał on pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał Państwa, zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany. Aby dowiedzieć się więcej na tema plików Cookies zachęcamy do obejrzenia filmu.