12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania aktywności seniorów – wraz z załącznikiem