Konkursy dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z konkursami i do wnioskowania o dotacje w obszarze turystyki regionalnej oraz w obszarze kultury fizycznej. Zarząd Województwa Lubuskiego...

Wspólnie dla dziedzictwa 2019

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”, adresowanego do organizacji pozarządowych. Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa...

Szansa na wsparcie dla organizacji pozarządowych

W czwartek 28 marca o godzinie 12:00 rozpoczął się nabór wniosków w Priorytecie 5 PROO – Wsparcie doraźne prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie...

Projekt “Lubuska Aktywizacja Młodych”

Informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego realizowany jest projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE. W jego ramach wsparciem zostaną objęte 64...

Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 55/2019 z 20 lutego 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie...

Wojewoda zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne

Wojewoda Lubuski zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności. Spotkanie dotyczące zasad uczestnictwa w konkursach oraz...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 52/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w...

Stowarzyszenie Turystyczne “Ogniwo” prosi o głosy

Stowarzyszenie Turystyczne "Ogniwo" przystąpiło do V edycji programu "Decydujesz, pomagamy" organizowanego przez Tesco. Żagańskie stowarzyszenie próbuje pozyskać środki na program "Power rower w Żaganiu"....

Konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej rozstrzygnięty

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

Konsultacje zakończone

Informujemy, iż w dniach 04.01.2019 r. - 10.01.2019 r. odbywały się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie:...