Dostępność Plus dla zdrowia

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło nabór wniosków o grant dla placówek POZ na poprawę ich dostępności dla niepełnosprawnych i innych osób o szczególnych potrzebach. Jest to...

Dotacje Fundacji PZU

Zachęcamy żagańskie organizacje pozarządowe do aplikowania o dotacje z Fundacji PZU. Organizacje, w tym uczniowskie kluby sportowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane...

Program Fundacji LOTTO na rozwój sportu

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe...

Nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU 2019

Organizacje pozarządowe zachęcamy do aplikowania o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich i w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców w jednym z...

Kolejna propozycja na pozyskanie dofinansowania na działania edukacyjne

Zachęcamy do wnioskowania o dotację z BGK na realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym - nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dofinansowanie...

Wojewódzki konkurs ofert na rzecz seniorów

Zarząd województwa przyjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”....

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z konkursami i do wnioskowania o dotacje w obszarze turystyki regionalnej oraz w obszarze kultury fizycznej. Zarząd Województwa Lubuskiego...

Wspólnie dla dziedzictwa 2019

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”, adresowanego do organizacji pozarządowych. Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa...

Szansa na wsparcie dla organizacji pozarządowych

W czwartek 28 marca o godzinie 12:00 rozpoczął się nabór wniosków w Priorytecie 5 PROO – Wsparcie doraźne prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie...

Projekt “Lubuska Aktywizacja Młodych”

Informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego realizowany jest projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE. W jego ramach wsparciem zostaną objęte 64...