Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,...

Informujemy, że zarządzeniem nr 81/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. “Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców...

Informujemy, iż w dniu 20 lutego 2024 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia,...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Informujemy, że zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych w 2024 roku

Informujemy, że zarządzeniem nr 375/2023 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Informujemy, że zarządzeniem nr 345/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych w 2024 roku

Informujemy, że zarządzeniem nr 344/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Informujemy, że w dniach 10.11.2023 r. – 16.11.2023 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z...
Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych w 2023 roku

Informujemy, że zarządzeniem nr 298/2023 z dnia 30 października 2023 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Informujemy, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. “Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców...

Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia,...