Konkurs na dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu

W związku z zamiarem powołania Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu Burmistrz Miasta Żagania ogłasza nabór kandydatów na w/w stanowisko. Preferować będziemy kandydatów legitymujących się: wyższym...

Kolejny tydzień “Wakacji z maszkaronem”

Co można zrobić w tym tygodniu w Żaganiu w ramach "Wakacji z maszkaronem"? Zapraszamy małych i dużych do korzystania z bieżni oraz Orlików (przy...

Stacja edukacja

W pierwszej połowie czerwca Prezes Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Cyprian Maszlong zaprosił dzieci z żagańskich podstawówek PSP 3 i PSP 4...

Zapraszamy do składania ofert

Gmina Żagań o statusie miejskim ogłosiła przetargi na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych: prac remontowo-budowlanych polegających na renowacji kominów i elewacji Pałacu Książęcego w ramach...

Wojewódzki konkurs ofert na rzecz seniorów

Zarząd województwa przyjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”....

Podpisanie umowy na kompleksową termomodernizację trzech przedszkoli

27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z Teresą Łapczyńską, skarbnik miasta, podpisał umowę na dofinansowanie projektu kompleksowej termomodernizacji trzech...

Ogłoszenie Izby Rolniczej w sprawie wyborów do rad powiatowych

Lubuska Izba Rolnicza informuje o wyborach do Rad Powiatowych, które 28 lipca odbędą się w Żaganiu. Wszelkie informacje zawarte są w ogłoszeniu.

Oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego “Cantores”

Informujemy, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr...

W lipcu tylko elektroniczne wnioski na świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodów...

Wakacje z Maszkaronem w Żaganiu

22 czerwca rozpoczęliśmy w Żaganiu "Wakacje z Maszkaronem". Na podzamczu odbyło się 25. Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. W nadchodzący weekend zainaugurujemy Strefę...