Węgiel

Jak otrzymać węgiel po preferencyjnej cenie z gminy?

Gmina Żagań o statusie miejskim przystąpiła do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o...
Komunikat

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Abstynenta

Zarządzeniem nr  342/2022 Burmistrz Miasta Żagań dnia 25 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie...
Komunikat

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzeniem nr 341/2022 Burmistrz Miasta Żagań z dnia 25 listopada 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w...

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu

Urząd Miasta Żagań zaprosił sprzedawców alkoholu z Żagania (zarówno właścicieli sklepów, jak i restauracji) na szkolenie dotyczące obowiązków sprzedawcy wynikających z aktualnych przepisów prawnych....
Strefa przy ul Asnyka

Największe działki w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka na sprzedaż

6 grudnia odbędą się dwa przetargi na największe tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Wadia można wpłacać jeszcze do...
Polsko-niemiecka konferencja podsumowująca

Podsumowaliśmy efekty projektu podczas polsko-niemieckiej konferencji

O systemie informacji miejskiej rozmawialiśmy 23 listopada br. w żagańskim pałacu w trakcie polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej realizację projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez...
Zdjęcie z przekazania darów pod lwowskim ratuszem

Kolejne dary od żaganian trafiły na front

Dary zebrane przez mieszkańców Żagania dotarły na front. Zbiórkę koordynował Yurii Yurkov, który nadal gromadzi ciepłe ubrania dla ukraińskich żołnierzy. Osoby chcące wesprzeć zbiórkę...
Sesja Rady Miasta Żagań

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miasta Żagań

Zawiadamiamy, że LIII sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej.  Porządek obrad: Otwarcie sesji...
Dzień Pracownika Socjalnego

Dziękujemy za pomoc niesioną najbardziej potrzebującym

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z przewodniczącym rady Adamem Matwijowem zaprosił żagańskich pracowników socjalnych do magistratu,...

Kolejny przetarg na modernizację pałacowych fontann

17 listopada 2022  roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił  kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w...