Utrudnienia w ruchu drogowym oraz przerwa w dostawie wody

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informują że, w  związku z planowanym remontem nawierzchni jezdni na ul. Brackiej oraz Niepodległości nastąpią utrudnienia w...

Nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU 2019

Organizacje pozarządowe zachęcamy do aplikowania o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich i w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców w jednym z...

Płukanie sieci wodociągowej

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że 28 czerwca w godzinach 7.00-15.00 w Żaganiu przy ulicach: Konopnickiej, Bema, Klonowej, Waryńskiego, Dębowej, Krętej,...

Ogłoszenie Izby Rolniczej w sprawie wyborów do rad powiatowych

Lubuska Izba Rolnicza informuje o wyborach do Rad Powiatowych, które 28 lipca odbędą się w Żaganiu. Wszelkie informacje zawarte są w ogłoszeniu.

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z konkursami i do wnioskowania o dotacje w obszarze turystyki regionalnej oraz w obszarze kultury fizycznej. Zarząd Województwa Lubuskiego...

Biała sobota w Żaganiu – bezpłatne badania serca

Wszystkich mieszkańców powiatu żagańskiego zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób układu krążenia. 29 czerwca na skwerze przy fontannie na Placu Słowiańskim w...

Spotkanie w sprawie Gryżyc

18 czerwca 2019 roku przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Zielona Góra spotkali się u burmistrza Andrzeja Katarzyńca, aby wspólnie z przedstawicielem gminy, sekretarz Danutą...

21 czerwca Urząd Miasta Żagań będzie nieczynny

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że 21 czerwca 2019 roku Urząd Miasta Żagań będzie nieczynny.  

Awaria sieci wodociągowej w centrum miasta

Informujemy o awarii sieci wodociągowej w centrum miasta. Planowane zakończenie robót nastąpi do 21.00. 

Próba Centralnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że 27 czerwca w godz. 12.00–12.30 w Żaganiu, w ramach treningu Powszechnego Systemu Ostrzegania, zostaną uruchomione syreny alarmowe Centralnego Systemu...