Zasypujemy

Uzyskaliśmy zgodę na podjęcie prac związanych z zasypaniem obu dziur - na placu Klasztornym oraz przy targowisku na ulicy Rybackiej. Cała procedura trwała tak...

Nowe stawki za zajęcie pasa drogowego oraz zastrzeżone miejsca postojowe

Nowa uchwała o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania...

Śmieci na PSZOK, nie do rowu!

50 opon zgromadzili w pobliżu swoich garaży na ulicy Krętej użytkownicy tych obiektów. Zużyte i niepotrzebne opony wyrzucone zostały w krzaki i do okolicznych...

Zapraszamy po kartki wielkanocne

Przepiękne żagańskie kartki wielkanocne można już odebrać w magistracie (punkt informacji), w Centrum Kultury, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Informacji Turystycznej oraz Muzeum Obozów...

Jak Ty ograniczysz plastik w swoim życiu?

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko pragniemy razem z miastem Żagań...

Interwencja Straży Miejskiej

8 kwietnia rano dotarło do urzędu zgłoszenie dotyczące zaśmiecenia podwórka w centrum miasta. Jeden z mieszkańców przesłał zdjęcia obrazujące skalę bałaganu. Straż Miejska udała...

Konkurs plastyczny “Jak mogę ograniczyć plastik?”

o konkursie plastycznym "Jak mogę ograniczyć plastik?". Organizator konkursu "Jak mogę ograniczyć plastik?" jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Celem przedsięwzięcia jest...

Komunikat dla rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych

Szanowni mieszkańcy! W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 roku strajkiem nauczycieli informujemy, iż akcja protestacyjna obejmie wszystkie miejskie przedszkola i szkoły. W nawiązaniu...

Nieodpłatna pomoc prawna w Żaganiu

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na podstawie której w każdym powiecie utworzono...

Trwają wiosenne porządki

Poruszając się po mieście zobaczyć można osoby porządkujące miasto. Dzisiaj prace skupiły się na drogach dojazdowych do ronda przy placu Wolności oraz Ronda Czterech...