Opieka dentystyczna uczniów żagańskich podstawówek

Opieka stomatologiczna uczniów miejskich szkół podstawowych

Przypominamy, że wszyscy uczniowie żagańskich szkół miejskich objęci są bezpłatną opieką stomatologiczną. Na bazie zawartego porozumienia pomiędzy gminą a lekarzem, działania z zakresu diagnostyki...
Edukacja

Pandemia i nauczanie zdalne, a dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli

Gmina Żagań o statusie miejskim informuje, że podobnie jak inne samorządy wypłaci dodatkowe wynagrodzenia nauczycielom za rok 2020. Z czego wynika ta konieczność? Obowiązek ten...
Edukacja

W marcu rozpocznie się nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół...

Informujemy, że w tym roku postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się już 1 marca 2021 roku, a do klasy I szkoły...

Gratulujemy Trójeczce wyników

19 stycznia 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, nagrodzonych w dwóch konkursach. Gospodarz Żagania podziękował dzieciom...

Materiały ochronne dla szkół

19 stycznia 2021 roku przekazano na ręce dyrektorów żagańskich podstawówek materiały ochronne otrzymane od służb wojewody lubuskiego. Dla bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli klas 1-3...

Gratulujemy, życząc sukcesów w pracy z dziećmi

Od pierwszego września 2020 roku Miejskie Przedszkole nr 2 oraz Miejskie Przedszkole nr 3 funkcjonują jako Zespół Przedszkolny nr 2 i 3. Stanowisko dyrektora...

Półkolonie w “Piątce”

Rozpoczęły się ferie. W tym roku są one inne, z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące możliwości wspólnego przebywania najmłodszych. W oparciu o obowiązujące przepisy...

Stypendyści Marszałka Województwa z Żagania

Zarząd Województwa Lubuskiego po raz 17. przyznał stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego otrzyma 25...

Nowa kuchnia i stołówka w PSP 2

Zakończył się remont stołówki i kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.  Szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie z rządowego programu “Posiłek w...

Nowy wózek elektryczny dla Jedynki

Nowy piec gazowy to nie jedyna z inwestycji wykonanych przez miasto w PSP 1 w Żaganiu. Przypominamy, że w lutym tego roku zlikwidowano kotłownię...