Sehenswürdigkeiten

Hier finden Sie eine Übersicht von den beliebtesten Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Żagań.

Entdecken Sie Żagań

Besuchen Sie uns

Investieren Sie in Żagań

Angebot für Investoren

Search in radius 4 kilometers

AKTUELLES

Spotkanie z delegacją klubu piłki nożnej Teltower FV

Dzisiaj o godzinie 13.00 w żagańskim magistracie odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza Sebastiana Kuleszy ze sportowcami z miasta partnerskiego Teltow. Trzyosobowa delegacja reprezentująca klub...

Przetargi na tereny pod działalność gospodarczą i zabudowę jednorodzinną

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza drugi przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położonych przy ul. Piłsudskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: -...

Poszukiwany wykonawca badań archeologicznych

23 września 2020 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Badania archeologiczno-architektoniczne wraz z opracowaniem ich wyników w związku z robotami budowlanymi związanymi...

Spotkanie członków Europejskiego Związku Parków Łużyckich w Żaganiu

15 września 2020 r. w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbyło się spotkanie partnerów – członków Europejskiego Związku Parków Łużyckich, w ramach projektu:...

Uporządkowanie terenu w obrębie ulic Słowackiego i Keplera

31 sierpnia rozpoczęło się kolejne z zadań realizowanych w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Zgodnie z wolą mieszkańców porządkowany jest teren w obrębie ulic Słowackiego...

Pierwsza od 2008 roku droga z dofinansowaniem w Żaganiu

Szybciej niż pierwotnie planowano, bo 11 września 2020 roku, otwarto dla ruchu remontowany odcinek ulicy Żarskiej. Bez pompy, festynu i dodatkowych kosztów. Po prostu...