Spotkanie z mieszkańcami PSP &

Jakie są problemy największego żagańskiego osiedla?

Trzecie spotkanie z mieszkańcami odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał na wstępie, jakie inwestycje zrealizowano w...
Spotkanie burmistrza z radną wojewódzką Małgorzatą Paluch-Słowińską

Spotkanie z radną wojewódzką Małgorzatą Paluch-Słowińską

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z radną wojewódzką Małgorzatą Paluch-Słowińską, która przyjechała do Żagania, aby wysłuchać potrzeb władz miasta w związku z konstruowaniem przyszłorocznego...
Sesja Rady Miasta

28 maja 2015 – projekty uchwał na IX sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie...
Komunikat

Ogłaszamy przetarg na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 2

19 października burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w...

Dobiega końca Żagański Tydzień Seniora

Przypominamy,  że do soboty Żaganiem rządzą Seniorzy. W poniedziałek odebrali oni klucze do miasta z rąk włodarzy - Andrzeja Katarzyńca i Sebastiana Kuleszy. Przekazując...

Do 30 czerwca czekamy na wnioski na stypendia

Informujemy, że do 30 czerwca 2017 roku można składać wnioski na stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz w sporcie dla uczniów szkół...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: określenia trybu udzielania...

Projekt uchwały w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego...
Konferencja prasowa na temat fontann i miejskich inwestycji

O projekcie pałacowym, nowym przedszkolu, złożonych wnioskach o kolejne środki dla...

21 września burmistrz Andrzej Katarzyniec zwołał konferencję prasową, aby za pośrednictwem lokalnych mediów poinformować mieszkańców o postępie prac w zakresie budowy miejskiego przedszkola przy...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach 7-9 kwietnia 2017 roku MPOiRD Sp. z o.o. organizuje dodatkową, pojemnikową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. W  wyznaczonych ...
Komunikat

1 czerwca wezwano właściciela do usunięcia kontenerów na odzież

Informujemy, że 11 sierpnia 2020 roku uprzątniętych zostanie z terenu miasta 11 pojemników na odzież stanowiących własność Fundacji Pomocy Dzieciom "Radość Serca" z siedzibą...