Współpracujemy i wspieramy. Teraz prosimy o pomoc

W Żaganiu nie ma praktycznie żadnej inwestycji powiatowej, zrealizowanej bez wsparcia miasta. Teraz my jesteśmy zmuszeni, aby prosić o pomoc. Ostatnią inwestycją powiatową na...

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012...

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012 rok z dnia 28 września 2012 roku.

Sadzimy bratki dla Żagania

16 marca 2016 roku rozpoczęliśmy sadzenie bratków zebranych przez mieszkańców w ramach akcji "Bratek dla Żagania". Na zlecenie Urzędu Miasta Żagań Zakład Konserwacji Terenów...

Rewitalizacja w Żaganiu

Żagański projekt „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” decyzją Zarządu...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

29 grudnia 2014 – IV sesja Rady Miasta Żagań

Data: 18. 12. 2014 r. BRM. 0002. 22. 2014ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 stycznia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w...

Zanim nadejdą Święta

Dziś w magistracie burmistrz Andrzej Katarzyniec rozmawiał z przedstawicielami armii amerykańskiej o możliwościach wspólnego świętowania Bożego Narodzenia w Żaganiu. Sierżant Jeremy S. Adams z...
Opłatomat

Przy dokonywaniu opłat zachęcamy do korzystania z opłatomatu

Przypominamy, że 15 września mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2022 rok oraz II raty podatku od środków...

Szkolenia dla mikro, małych i średnich firm z dofinansowaniem do 80%

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące  największego projektu na dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ...