W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina miejska Żagań zakupiła 49 laptopów dla żagańskich szkół. Zakupiony sprzęt, zgodnie z zasadami programu, trafi do rodzin wielodzietnych, posiadających przynajmniej troje dzieci. Otrzymane laptopy maja być wykorzystywane do nauki, stwarzając równe szanse dostępu do sieci dzieciom z rodzin wielodzietnych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 94 600 złotych.

W trakcie dzisiejszego spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował wszystkim dyrektorom za wczorajsze sprawne przeprowadzenie inauguracji roku szkolnego, prosząc o kontrolę i zachowanie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa na co dzień.

Dyrektorzy odebrali dziś zakupione laptopy, które w najbliższym czasie trafią do wskazanych przez placówki uczniów. Do PSP nr 1 przekazano 8 laptopów,  do PSP nr 2 – 5, po 4 laptopy do PSP nr 3 i PSP nr 4, do PSP nr 5 – 12 sztuk, natomiast do PSP nr 7 – 16 sztuk.