21 grudnia 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z przedstawicielami dowództwa 53. Batalionu Transportowego.Ppłk Aaron M. Cornett przybył do magistratu wspólnie z oficerami dowodzenia, aby omówić współpracę z miastem po okresie pandemii. Na ten moment wstrzymano przemieszczanie wojsk, ale po zniesieniu obostrzeń wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej nasi goście zadeklarowali chęć włączenia się w działania miasta na różnych płaszczyznach.