Prasa

Pytanie redaktora Piotra Piotrowskiego z Gazety Regionalnej nadesłane 9 marca 2021 roku o godzinie 8.47:

Dzień dobry Pani Rzecznik

338 tys. zł kosztowały badania archeologiczne na działce przy ul. Ratuszowej.

  1. Dlaczego miasto, mając świadomość tak wysokich kosztów prac archeologicznych, zdecydowało się na inwestycję pn. “budowa 12 miejsc parkingowych”? Jak podkreślają radni “z opozycji”, to będzie najdroższy parking w mieście, dodając koszty samej budowy miejsc parkingowych. Czy inwestycja ma odciążyć ruch kołowy na Placu Klasztornym?
  2. Kiedy zostaną wykonane te miejsca parkingowe przy ul. Ratuszowej? Jaki jest koszt tej inwestycji?

Odpowiedź przesłana przez Rzecznika prasowego UM 11 marca 2021 roku o godzinie 8.03:

Dzień dobry Panie Redaktorze

Żagań jest miastem historycznym. Każda z podejmowanych przez nas inwestycji wiąże się z uzgodnieniami i nakłada na nas obowiązek dbania o posiadane dziedzictwo. Wykonane w ramach inwestycji przy ulicy Ratuszowej badania, wymuszone przez WLKZ, pozwolą nam poznać i utrwalić historię tego miejsca. Wszystkie znaleziska zostały bowiem skatalogowane, a pozostałości obiektów zabezpieczone. To jest istotna wartość przeprowadzonych w tym rejonie prac. Kwota ta nie stanowi, jak chce nam wmówić radny, ceny najdroższego w mieście parkingu. Wyodrębniono ten element z całej inwestycji remontu ulicy Ratuszowej, aby umożliwić mieszkańcom przejazd. Nie jest to jednak i nigdy nie było odrębne zadanie. Budowa parkingu stanowi integralny element koncepcji przebudowy ulicy Ratuszowej, która  otrzymała dofinansowanie jako całość. 

Składając wniosek o dofinansowanie oraz przystępując do realizacji miasto nie znało i nie mogło znać szczegółowego zakresu i kosztorysu przeprowadzonych badań archeologicznych. Konieczność  ich wykonania pojawiła się z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych, w wyniku wykonanych  podstawowych badań archeologicznych, które ujawniły  korony murów oraz fragmentarycznie zachowane posadzki pierzei kamienic rozebranych w okresie powojennym. Z uwagi na odkryte relikty architektury Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał wykonanie ratunkowych badań archeologicznych i architektonicznych, które warunkowały już rozpoczęte prace budowlane. Ponieważ badania stanowią działania wykraczające poza zakres robót, na które została zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji, aby zachować przejrzystość i konkurencyjność, ogłoszono przetarg. Niewykonanie powyższych badań skutkowałoby utratą dofinansowania na przebudowę ul. Ratuszowej, a także zwrotem zaliczki otrzymanej przez miasto w ramach dofinansowania.

Roboty budowlane polegające na budowie parkingu, zgodnie z zawartą umową, maja być wykonane  w terminie 30 dni od daty zakończenia badań archeologicznych. Przekazanie placu budowy od archeologa nastąpiło 1 marca 2021 roku.  Koszt wykonania parkingów wynosi 70.599,54 złotych.