Informujemy, że Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Zarządzenie znajduje się w załączniku niniejszej wiadomości.

Zarządzenie Nr 2/2016