W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi w prasie wyjaśniamy sytuację dotyczącą mieszkańców “Młynówki”.

Jak poinformowaliśmy w odpowiedzi na nadesłane przez dziennikarza pytania w październiku 2019 roku osoby przebywające bezumownie i bez zgody właściciela w Młynówce zostały poinformowane, że złożone zostaną w stosunku do nich pozwy do sądu o opróżnienie i opuszczenie pokoi noclegowych. Przesłane obecnie wezwania do opuszczenia lokali stanowią pierwszy etap procedury sądowej, o której podjęciu informowaliśmy wcześniej. Dopiero wydanie wyroku i klauzuli wykonawczej spowoduje bezwzględną konieczność zwolnienia bezumownie zajmowanych pomieszczeń. Słowo dane przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca się nie zmieniło. Osoby bezumownie przebywające w Młynówce mogą pozostać w obiekcie do 31 marca 2020 roku, chronione ustawowym zakazem eksmisji z uwagi na okres zimowy. Wszczęta procedura w żaden sposób tego faktu nie podważa, stanowi wynikający z przepisów element postępowania eksmisyjnego.

Procedura sądowa trwa długo, dlatego uczestnicy październikowego spotkania, obecni mieszkańcy Młynówki, zostali poinformowali o skierowaniu wniosków do sądu. Warto podkreślić, że cały czas istnieje możliwość opuszczenia bezumownie zajmowanych lokali, co znacznie przyspieszy postępowanie i ograniczy koszty. Jeżeli w kwietniu 2020 roku osoby te nadal będą bezumownie zajmować pokoje, zostaną obciążone kosztami przeprowadzenia eksmisji, zgodnie z obowiązującym prawem. Równocześnie informujemy, że mieszkańcy posesji znajdujących się wokół Młynówki regularnie wnoszą skargi na agresywne i zagrażające bezpieczeństwu zachowania niektórych osób przebywających w “pensjonacie”.