Nowy piec gazowy to nie jedyna z inwestycji wykonanych przez miasto w PSP 1 w Żaganiu. Przypominamy, że w lutym tego roku zlikwidowano kotłownię węglową, której praca w sezonie zimowym była odczuwalna przez mieszkańców całej okolicy. W placówce zamontowano nowoczesne ogrzewanie gazowe, dzięki któremu temperatura w klasach lekcyjnych wzrosła do poziomu, o który przez lata walczyli opiekunowie uczniów. Inwestycja ta kosztowała prawie 350 tysięcy złotych.

Decyzją burmistrza Andrzeja Katarzyńca, zgodnie z deklaracją złożoną przez włodarza na spotkaniu z dyrektorami miejskich szkół, wygospodarowano dodatkowe 16 tysięcy złotych na zakup wózka elektrycznego do transportu obiadów dla PSP 1. Jest to kolejna ze zrealizowanych przez miasto inwestycji w żagańską infrastrukturę oświatową.

zdjęcie ze strony www.wuer.pl