Informujemy, że Zarządzeniem nr 316/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

Zarządzenie, ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami, wzór oferty i sprawozdania znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie nr 316

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wzór oferty

Wzór sprawozdania