Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Żagań o statusie miejskim uwag i opinii dotyczących treści opracowania pn. „Plan Działań – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻŻOF)”.

Plan Działań ŻŻOF pełni funkcję strategii ponadlokalnej oraz wpisuje się w założenia polityki rozwoju Województwa Lubuskiego, która zakłada wsparcie dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz partnerstw o charakterze ponadgminnym.

W odniesieniu do dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym:

  • określa cele i projekty wspólne dla członków Partnerstwa, jednocześnie pozostawiając prawo do stanowienia polityki lokalnej przez gminy członkowskie (strategie rozwoju);
  • jego zapisy są uwzględniane przy przygotowaniu dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym (strategia rozwoju gminy, program rewitalizacji, plan gospodarki niskoemisyjnej, itp.), innych dokumentów planistycznych oraz finansowych (WPF);
  • jest podstawą do określania sposobu finansowania z różnych dostępnych źródeł.

ŻŻOF obejmuje swoim zasięgiem obszar administracyjny miast Żary i Żagań, gminy miejsko – wiejskiej Iłowa oraz gmin wiejskich Żary i Żagań i jest on jednym z najsilniejszych gospodarczo obszarów województwa lubuskiego (wymieniany na trzecim miejscu, po ośrodkach wojewódzkich w Zielonej Górze i Gorzowie), posiadającym duży potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Konsultacje potrwają od 20 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach i wyrażania swojej opinii za pomocą formularza konsultacji znajdującego się na niniejszej stronie  https://zagan.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne oraz w naszej aplikacji TransparentneJST.

Poniżej instrukcja instalacji aplikacji TransparentneJST.