SolidarnizUkrainą
Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach przyjmowania uchodźców – ośrodkach przyjęć, a także zastanawiać się, Wszystkie osoby, które – uciekając z Ukrainy – szukają schronienia w Polsce – nie muszą się martwić, jeśli chodzi o legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W najbliższych dniach nie należy składać żadnych zastrzeżeń również do: Urzędu Cudzoziemców/Urządów Wojewódzkich/Służby Granicznej na przejściach granicznych To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy od jakiegoś czasu mieszkają w Polsce, ale ich dokumenty, na których wolno im przebywać, nie są już ważne.
Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym i nie mają zagwarantowanego pobytu (nocowania) w Polsce mogą kontaktować się z recepcją. Tam otrzymają: informacje o pobycie w Polsce; wyżywienie; podstawową opiekę medyczną; miejsce wypoczynku. Następnie zostaną powiadomieni o tym, gdzie zostaną tymczasowo osadzeni. Wszyscy uchodźcy z Ukrainy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskich lekarzy.
Obywatele Ukrainy, którzy obecnie przebywają w Polsce, nie muszą opuszczać naszego kraju. Chodzi o tych, którym dokumenty dające prawo pobytu i pobytu przestają być ważne. Ci obywatele Ukrainy też nie powinni się martwić, że ich pobyt i pobyt w Polsce zostaną uznane za nielegalny.
Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy można znaleźć na stronie: www.gov.pl.