Zakończyliśmy przed planowanym terminem inwestycję przebudowy fragmentu ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu. Powstała nowa droga, chodniki, kanalizacja deszczowa wraz z nowymi studzienkami i osadnikami. Przez wiele lat droga była w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami, koleinami. Nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna zapobiegnie powstawaniu ogromnych kałuż, które utrudniały dojazd do firm znajdujących się w regionie (również siedziby ZDW). Budżet zadania wyniósł 2 231 035,99 złotych, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 561 725 złotych. Kwota wkładu własnego wyniosła 669 310,99 złotych. Zgodnie z umową wykonawca miał czas do lipca 2024 roku. Zadanie udało się zakończyć do października 2023 roku.

Inwestycję wykonano dzięki dofinansowaniu z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg