19 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Kombatantów. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z przewodniczącym rady miasta Adamem Matwijowem. Gospodarze miasta złożyli życzenia urodzinowe panu Eugeniuszowi Jaworskiemu, który w październiku skończył 91 lat. Andrzej Katarzyniec zaznaczył, że wszystkim zebranym życzy co najmniej 100 lat życia w nieustającym zdrowiu. To jest rozkaz, drodzy Państwo – żartował Andrzej Katarzyniec, dziękując wszystkim uczestnikom spotkania za utrwalanie historii miasta i aktywny udział w życiu Żagania.

W trakcie spotkania pani Danuta Pawlina odznaczona została Krzyżem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i bWP, przyznany przez zarząd główny Związku. Pan Jan Mazur oraz przewodniczący rady Adam Matwijów otrzymali dyplomy pamiątkowe w stulecie Związku Inwalidów Wojennych RP w ramach podziękowania za dar serca, opiekę i wsparcie.
Na zakończenie uroczystości w przepięknym pokazie zaprezentowały się dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu.