Straż Miejska edukuje najmłodszych

Strażniczki Miejskie prowadziły dzisiaj zajęcia dla dzieci z klas I-III w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7, przybliżając najmłodszym zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Najpierw dzieci wysłuchały ważnych informacji dotyczących bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, następnie poprzez zabawę ćwiczyły prawidłowe poruszanie się po jezdni. Najmłodsi poznali zasady pierwszeństwa obowiązujące na drodze, najważniejsze znaki drogowe oraz zasady korzystania z przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć otrzymał przywieszki odblaskowe, które zwiększają widoczność pieszych na drodze.

Zajęcia dla najmłodszych prowadzone będą przez straż miejską we wszystkich żagańskich szkołach podstawowych.