Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconemu zasadom sporządzania wniosków aplikacyjnych w ramach POKL. Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia, o godz. 9:00 w siedzibie LPI w Żaganiu, pałacyk ul. Jana Pawła II 15. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami:1) Podstawowe pojęcia i dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych z EFS. 2) Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków i księgowości. 3) Zasady tworzenia budżetu projektu. 4) Przychód projektu. 5) Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków. 6) Szczegółowy budżet projektu. 7) Koszty bezpośrednie. 8) Koszty pośrednie. 9) Wydatki niekwalifikowane. 10) Konstrukcja budżetu – zajęcia warsztatowe. 11) Cross-financing. Udział w szkoleniu można zgłaszać pod numerem telefonu 68 45 65 251 lub mailowo: p. szaranek@efs. lubuskie. pl. W mailu należy podać imię, nazwisko, nazwę szkolenia oraz miejsce, a także numer kontaktowy. W każdym ze szkoleń uczestniczyć będzie mogło maksymalnie 20 osób, dlatego przy rekrutacji liczyć będzie się kolejność zgłoszeń. Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.