Nauczyciele z żagańskiego SOSW pojawili się na ostatniej sesji Rady Powiatu Żagańskiego w opaskach z symbolem Solidarności (w czwartek 10 listopada). Na znak sprzeciwu wobec nowego regulaminu ustalającego nauczycielskie dodatki. Mimo protestów dodatki i tak zostały obniżone podczas sesji nadzwyczajnej.

– Nasza praca jest trudna i specyficzna – wyjaśnia Piotr Twardosz z Żagania, reprezentujący nauczycielską Solidarność w SOSW. – A powiat już od jakiegoś czasu obcina nam dodatki za pracę w trudnych warunkach. Jakiś czas temu straciliśmy 20 proc., a obecna propozycja to kolejne 10 proc. To dla nas bardzo dużo.

P. Twardosz zaznacza, że nauczyciel mianowany w żagańskim SOSW, prowadzonym przez powiat zarabia średnio ok. 2,5 tys. zł. – Właściwie do tej pory nie było żadnej dyskusji ze strony powiatu, stąd nasza determinacja.

W punkcie dotyczącym przyjęcia porządku obrad okazało się, że radni nie otrzymali kompletnych materiałów w tej sprawie. – Brakowało trzech rozdziałów w proponowanym regulaminie – wytknął radny powiatu Zbigniew Białkowski (miasto Żagań). – Brakujące materiały otrzymaliśmy tuż przed sesją i nie było możliwe, aby skonsultować je z nauczycielami i zastanowić się nad ich zasadnością.

Radny powiatowy Tomasz Kwarciński (miasto Żagań) złożył wniosek, aby punkt dotyczący regulaminu dodatków dla nauczycieli wycofać z porządku obrad. Został on przyjęty przez radnych.

Na sesję przyjechał również Dariusz Niedzielski, szef zielonogórskiego regionu NSZZ Solidarność, który chciał zabrać głos w sprawie nauczycielskich dodatków, jednak Mirosław Gąsik (gmina Szprotawa) przewodniczący Rady Powiatu odmówił. – Ponieważ punkt został wycofany – wyjaśnił.

– Dobrze się stało, że temat został odłożony. Będzie czas na dyskusję i renegocjacje  – stwierdziła Zofia Zawadzka, szefowa żagańskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Uważamy, że postulaty kolegów z Solidarności są słuszne. Według naszego rozeznania, po wprowadzeniu w życie obecnej propozycji nauczyciele w żagańskim SOSW straciliby po ok. 200-300 zł. Ten projekt regulaminu jest zły.    

Ostatecznie zmiany dotyczące zmniejszenia nauczycielskich dodatków zostały przegłosowane przy zdecydowanym sprzeciwie Solidarności podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 17 listopada. 17 radnych głosowało za, jeden był przeciwny.

(mt)

img_20161115_090751