W związku z bezprawnym używaniem i przerabianiem zdjęć z serwisu Urzędu Miasta Żagań po raz kolejny prosimy Lokalną o zaprzestanie tych praktyk.