25 czerwca 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą modernizacji chodnika przy ulicy Waryńskiego w Żaganiu na odcinku od ulicy Browarnianej do skrzyżowania z ul. Karpińskiego (z wyłączeniem odcinka od budynku nr 29 do budynku nr 33). W wyniku przetargu prace zlecono MPOiRD. Planowany termin zakończenia robót to 15 sierpnia 2018 roku. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącego chodnika i betonowych zjazdów, przygotowanie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni. Do robót wytypowano odcinek chodnika znajdujący się w najgorszym stanie technicznym.