Miejski Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. informuje, że od czwartku 23 kwietnia 2020 roku ponownie otwarty zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przyjaciół Żołnierza 62. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców informujemy, że punkt ten będzie otwarty w każdy czwartek w godzinach od  8:00 do 18:00 oraz w piątki od 8:00 do 16:00.

Pracownicy PSZOK proszą osoby zgłaszające się do punktu o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (noszenie maseczek, rękawiczek ochronnych, zachowanie odpowiedniej odległości oraz stosowania się do ograniczeń w ilości osób obecnych na terenie PSZOK-u).