Z ogromnym żalem informujemy o kolejnej przykrej dla miasta stracie. Wczoraj odeszła od nas pani Irena Kuć, która z Polskim Czerwonym Krzyżem związana była od 1953 roku. Była jednym z najbardziej doświadczonych i ofiarnych działaczy tej organizacji. W latach 1953-1956 była organizatorem pierwszych w kraju zbiorowych akcji honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Placówka Terenowa Polskiego Czerwonego Krzyża w Żaganiu, którą kierowała przez kilka dziesięcioleci, była najlepszą i najbardziej operatywną jednostką w naszym województwie. Szczególnie duże osiągnięcia posiadała w zakresie honorowego krwiodawstwa, oświaty zdrowotnej i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Poza pracą zawodową działała w wielu organizacjach zajmujących się między innymi sprawami dzieci, ludzi starszych i niedołężnych. Była bardzo ceniona w swoim środowisku. Była postacią, która całe życie poświęciła na humanitarną działalność dla dobra człowieka.

Wyróżniona została m. in. Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Kryształowym Sercem. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.