Zostaw w Żaganiu jeden procent podatku

Początek roku niesie z sobą obowiązek rozliczenie dochodu za rok miniony wraz z wyliczeniem należnego z tego tytułu podatku. Od 2003 roku istnieje możliwość odliczenia 1 procenta podatku należnego państwu na działalność organizacji pożytku publicznego. Gorąco zachęcamy do przekazywania tej kwoty na żagańskie organizacje i stowarzyszenia, podmioty działające lokalnie. Warto zadbać o to, aby 1% podatku został w Żaganiu.

Status organizacji pożytku publicznego nadawany jest przez Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie dobrowolnych zgłoszeń przesyłanych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów i związków wyznaniowych) zainteresowane jego uzyskaniem. Pełną listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia w formie 1% podatku znajduje się poniżej. Spośród 8 768 organizacji pożytku publicznego warto wybrać jedną działającą w Żaganiu i przekazać część dochodu na realizację jej celów statutowych.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku